Organizační platforma všeobecného svazu anarchistů (návrh)

Skupina ruských anarchistů v zahraničí

(Skupina "Dělo Truda") - 1926

(Nestor Machno, Ida Mettová, Petr Aršinov, Valevskij, Linskij)


 

Organizační Platform - revidovaný překlad

Konečně se mi tedy podařilo zpřístupnit překlad z ruského originálu z originálního vydání Organizační platforma Všeobecného svazu anarchistů (návrh), Paříž: vydání skupiny Ruských anarchistů v exilu, 1926, str. 3-32. Zdroj: „Anarchisté“, podt. Dokumenty a materiály (díl II.) – 1917-1935, Moskva, nakl. ROSSPEN, 1999, str. 471-493. Tento překlad vznikl ve spolupráci se soudruhem Karlem Rosákem.

Dlouhou dobu jsme vycházeli z mého překladu tradovaného anglického textu, dostupného například zde, zde nebo zde. Ten dodnes používá nepochopitelný titul "Organizační platforma libertinských komunistů", což je svévolná úprava, mající podtrhnout používání novotvaru "libertinský komunismus", "...komunista". Text je oproti originálu plný nepřesností a chyb a vynechává na několika místech celé věty a odstavce: Organizační Platforma světového svazu anarchistů, rozsah 21 str. A4

"Organizační Platforma...", vydaná v roce 1926, je jednou z nejdůležitějších teoretických kolektivních snah anarchistů v historii. Představovala pokus skupiny ruských anarchistů v exilu poučit se z porážky anarchismu v Ruské revoluci. Navazující diskuse je neméně zajímavá. Nastolená témata naneštěstí anarchistické hnutí prakticky v žádné zemi dodnes nevyřešilo. Není možné celou věc shrnout v několika slovech, ale Platforma je pro mě jedním z důležitých výchozích bodů pro uvažování o budoucnosti anarchismu. Můj kritický komentář je ten, že není nutné usilovat o taktickou jednotu, ale spíše o taktickou neprotikladnost a hořkost porážky v Rusku způsobila možná příliš velký důraz na organizovanost.

Jaime

Organizační platforma všeobecného svazu anarchistů (návrh)


Source: www.jaime.cz

Return to The Nestor Makhno Archive