A (Mahnovista) Felkelő Hadsereg

KIK A MAHNOVISTÁK, ÉS MIÉRT HARCOLNAK?

1920. április 27.


1. KIK A MAHNOVISTÁK, ÉS MIÉRT HARCOLNAK?

A mahnovisták olyan parasztok és munkások, akik már 1918-ban felkeltek a német-magyar-osztrák és hetman burzsoázia elnyomása ellen Ukrajnában. A mahnovisták azok a munkások, akik harcra keltek a gyenyikinisták és mindenféle elnyomás, erőszak és hazugság ellen. A mahnovisták azok dolgozók, akiknek a munkája hizlalja és gazdagítja a burzsoáziát, és akik fölött itt és most a szovjet burzsoázia uralkodik.

2. MIÉRT HÍVJUK MAGUNKAT MAHNOVISTÁNAK?

Először is azért, mert a borzalmas reakció napjaiban Ukrajnában láttunk a sorainkban egy soha el nem gyengülő barátot és vezetőt, Mahnót, akinek a dolgozó emberek bármiféle elnyomása elleni tiltakozó hangja egész Ukrajnában hallható volt, harcra szólítva minden elnyomó, fosztogató és a minket eláruló politikai sarlatánok ellen; és aki most is tántoríthatatlanul velünk menetel a végső cél felé: a dolgozók mindenféle elnyomás alól való felszabadításáért.

3. MI AZ ALAPJA A FELSZABADÍTÁSNAK?

A monarchista, koalíciós, republikánus és szociáldemokrata kommunista-bolsevik párt kormányának megdöntése. Az ő helyüket a dolgozók szabad és teljesen független szovjetjeinek rendszere kell hogy átvegye, amely mentes a hatóságoktól és azok önkényes törvényeitől. A szovjetrendszer nem a magukat szovjet hatalomnak nevező szociáldemokrata kommunista-bolsevikok hatalma, hanem a tekintély nélküli, államellenes szocializmus legfelsőbb formája, amely a dolgozó emberekért létező szabad, boldog és független társadalmi élet rendszerében valósul meg, és amelyben minden egyes dolgozó és a társadalom egésze mindenféle külső gyámkodás nélkül lesz képes megvalósítani saját boldogságát és jólétét a szolidaritás, a barátság és az egyenlőség elvei alapján.

4. MIT ÉRTENEK A MAHNOVISTÁK A SZOVJETRENDSZEREN?

A dolgozóknak maguknak kell szabadon megválasztaniuk saját szovjetjeiket, amelyeknek maguknak a dolgozó embereknek az akaratát és vágyait kell megvalósítaniuk, vagyis ADMINISZTRATÍV és nem uralkodó szerepük van.

A föld, a gyárak, az üzemek, a bányák, a vasutak és minden vagyon a dolgozók tulajdona kell hogy legyen, azoké, akik ott dolgoznak. Vagyis szocializálni kell őket.

5. MILYEN ÚT VEZET A MAHNOVISTÁK CÉLJAINAK ELÉRÉSÉHEZ?

Könyörtelen forradalom és kitartó küzdelem mindenféle hazugság, önkényesség és elnyomás ellen, bármiből is eredjenek azok, harc a végsőkig, harc a szólásszabadságért, az igaz ügyért fegyverrel a kézben. Csak minden hatalom megszüntetésével, az állami, politikai és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos hazugságok alapjának a lerombolásával érhetjük el a célunkat. Csak az állam lerombolásával, mint a társadalmi forradalom eszközével valósítható meg a valódi munkás-paraszt szovjetrendszer. Csak így érhető el a szocializmus.

A (mahnovista) Felkelő Hadsereg Kulturális és Oktatási Szekciója

(1920. április 27.)


Source: Barikad

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab