Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Οι γενικές, εποικοδομητικές θέσεις, εκφρασμένες παραπάνω, αποτελούν την οργανωτική πλατφόρμα των επαναστατικών δυνάμεων του αναρχισμού.

Αυτή η πλατφόρμα, περιέχοντας μια σαφή τακτική και θεωρητική κατεύθυνση, φαίνεται ότι αποτελεί το μίνιμουμ, στο οποίο είναι απαραίτητο και επιτακτικό να συναθροιστούν όλοι οι αγωνιστές του οργανωμένου αναρχικού κινήματος.

Το καθήκον της είναι να συγκεντρώσει γύρω της όλα τα υγιή στοιχεία του αναρχικού κινήματος σε μια γενική οργάνωση, δραστηριοποιημένη σε μόνιμη βάση, τη Γενική Ένωση Αναρχικών. Οι δυνάμεις όλων των αναρχικών μαχητών πρέπει να κατευθυνθούν προς τη δημιουργία της οργάνωσης αυτής.

Οι θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης της Γενικής Ένωσης Αναρχικών πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

 1) Θεωρητική ενότητα:

Η θεωρία αντιπροσωπεύει τη δύναμη εκείνη που κατευθύνει τη δραστηριότητα των ατόμων και των οργανώσεων διαμέσου συγκεκριμένων δρόμων προς καθορισμένους στόχους. Φυσιολογικά αυτό πρέπει να είναι κοινό σε όλα τα άτομα και τις οργανώσεις που είναι συνδεμένοι στη Γενική Ένωση. Ολόκληρη η δραστηριότητα της Γενικής Ένωσης, συνολική και επιμέρους, πρέπει να βρίσκεται σε μια αγαστή συμφωνία με τις θεωρητικές αρχές που επαγγέλθηκαν από την ίδια.

 2) Τακτική ενότητα ή συλλογική μέθοδος δράσης:

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι τακτικές μέθοδοι που εκφράζονται από ξεχωριστά άτομα και ομάδες μέσα στην Ένωση, πρέπει να είναι ενοποιητικές, δηλαδή να βρίσκονται σε αυστηρή συμφωνία και η μια με την άλλη και με τη γενική θεώρηση και την τακτική της Ένωσης.

Μια κοινή τακτική γραμμή στο κίνημα είναι αποφασιστικής σπουδαιότητας για την ύπαρξη της οργάνωσης και ολόκληρου του κινήματος: αποτρέπει το καταστροφικό αποτέλεσμα της ύπαρξης πολλών τακτικών που αντιμάχονται η μια την άλλη και συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις του κινήματος δίνοντάς τους μια κοινή κατεύθυνση που οδηγεί σε ένα σταθερό αντικείμενο δράσης.

 3) Συλλογική υπευθυνότητα:

Η πρακτική δραστηριοποίηση με βάση την προσωπική υπευθυνότητα του καθένα θα πρέπει να αποκρουσθεί με κατηγορηματικό τρόπο και να υπάρξει άρνησή της στις γραμμές του αναρχικού κινήματος. Οι τομείς της επαναστατικής ζωής, κοινωνικής και πολιτικής, είναι πάνω απ όλα βαθύτατα συλλογικοί από τη φύση τους. Η κοινωνική επαναστατική δραστηριότητα στους τομείς αυτούς δεν μπορεί να βασιστεί σε προσωπική υπευθυνότητα ή ατομικιστές αγωνιστές.

Το εκτελεστικό όργανο του γενικότερου κινήματος, η Γενική Ένωση Αναρχικών, υιοθετώντας μια σταθερή γραμμή ενάντια στην τακτική του ανεύθυνου ατομικισμού, εισαγάγει στις γραμμές της την αρχή της συλλογικής υπευθυνότητας. Ολόκληρη η Ένωση δηλαδή θα είναι υπεύθυνη για την πολιτική και επαναστατική δραστηριότητα κάθε μέλους και, κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε μέλος θα είναι υπεύθυνο για την πολιτική και επαναστατική δραστηριότητα ολόκληρης της Ένωσης.

 4) Ομοσπονδιοποίηση:

Ο αναρχισμός αρνείται πάντα τη συγκεντρωτική οργάνωση και στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική του δράση. Το συγκεντρωτικό σύστημα βασίζεται στη μείωση του κριτικού πνεύματος, της πρωτοβουλίας και ανεξαρτησίας κάθε ατόμου και στην τυφλή υποταγή των μαζών στο "κέντρο". Οι φυσικές και αναπόφευκτες συνέπειες αυτού του συστήματος είναι η σκλαβιά και η μηχανοποίηση της κοινωνικής ζωής καθώς και της ζωής της οργάνωσης.

Ενάντια στο συγκεντρωτισμό, ο αναρχισμός έχει πάντα επαγγελθεί και αμυνθεί υπέρ της αρχής της ομοσπονδιοποίησης, η οποία συμφιλιώνει την ανεξαρτησία και την πρωτοβουλία των ατόμων και των οργανώσεών τους για να εξυπηρετηθεί η κοινή υπόθεση.

Στην εναρμόνιση της ιδέας της ανεξαρτησίας με το υψηλό βαθμό των δικαιωμάτων του κάθε ατόμου με αυτά των κοινωνικών αναγκών, η ομοσπονδιοποίηση ανοίγει τις πόρτες σε κάθε υγιή εκδήλωση των ικανοτήτων του κάθε ατόμου. Αλλά αρκετά συχνά η ομοσπονδιακή αρχή έχει παραμορφωθεί στις αναρχικές γραμμές, έχει τόσο συχνά κατανοηθεί ως το δικαίωμα πάνω από όλα να επιδειχθεί ο "εγωισμός του ενός", χωρίς την υποχρέωση να υπολογισθούν οι υποχρεώσεις όσον αφορά την οργάνωση.

Αυτή η λανθασμένη ερμηνεία αποδιοργάνωσε το κίνημά μας στο παρελθόν. Είναι καιρός να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτό με ένα αυστηρό και αμετάβλητο τρόπο.

Η ομοσπονδία σημαίνει ελεύθερη συμφωνία ατόμων και οργανώσεων να εργαστούν συλλογικά με βάση ένα κοινό αντικείμενο.

Πάντως, μια τέτοια συμφωνία και με την ομοσπονδιακή ένωση βασισμένη σε αυτή θα γίνει πραγματικότητα, παρά φαντασία ή αυταπάτη, μόνο στις συνθήκες κατά τις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες στη συμφωνία και την Ένωση εκπληρώσουν ολοκληρωτικά τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και συμμορφωθούν με τις κοινές αποφάσεις. Όσον αφορά ένα κοινωνικό σχέδιο, δηλαδή την ομοσπονδιακή βάση πάνω στην οποία έχει αυτό επεξεργαστεί, δεν θα μπορεί να υπάρξει απόφαση χωρίς την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Αυτό είναι ακόμα λιγότερο επιτρεπτό σε μια αναρχική οργάνωση, η οποία προσλαμβάνει αποκλειστικά όλες τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τους εργάτες και την κοινωνική τους επανάσταση. Κατά συνέπεια, ο ομοσπονδιακός τύπος αναρχικής οργάνωσης, ενώ αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε μέλους στην ανεξαρτησία, την ελεύθερη γνώμη, την ατομική ελευθερία και πρωτοβουλία, απαιτεί κάθε μέλος να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις της οργάνωσης καθώς και την εκτέλεση των κοινών αποφάσεων.

Μόνο στη συνθήκη αυτή η ομοσπονδιακή αρχή είναι που βρίσκει ζωή και η αναρχική οργάνωση λειτουργεί σωστά και οδηγείται προς ένα προσδιορισμένο αντικείμενο δράσης.

Η ιδέα της Γενικής Ένωσης Αναρχικών θέτει προς συζήτηση το πρόβλημα του συντονισμού και της συμφωνίας για τις δραστηριότητες όλων των δυνάμεων του αναρχικού κινήματος.

Κάθε οργάνωση που είναι μέλος της Ένωσης αντιπροσωπεύει ένα ζωτικό πυρήνα του κοινού αυτού οργανισμού. Κάθε πυρήνας πρέπει να έχει τη γραμματεία του, εκτελώντας και οδηγώντας θεωρητικά την πολιτική και τεχνική δουλειά της οργάνωσης.

Για το συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των οργανώσεων-μελών της Ένωσης, θα δημιουργηθεί ένα ειδικό όργανο: η εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης. Η επιτροπή αυτή θα επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: την εκτέλεση των αποφάσεων που πάρθηκαν από την Ένωση με τις οποίες ανέλαβε μια δραστηριότητα, τη θεωρητική και οργανωτική κατεύθυνση της δράσης απομονωμένων οργανώσεων σύμφωνων με τις θεωρητικές θέσεις και τη γενική τακτική της Ένωσης και τη διατήρηση των εργατικών και οργανωτικών συνδέσμων ανάμεσα σε όλες τις οργανώσεις-μέλη της Ένωσης και αυτών με άλλες οργανώσεις.

Η Γενική Ένωση Αναρχικών έχει ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο στόχο. Στο όνομα της επιτυχίας της κοινωνικής επανάστασης πρέπει πάνω από όλα να ελκύσει και να απορροφήσει τα περισσότερο επαναστατικά και ριζοσπαστικά στοιχεία ανάμεσα στους εργάτες και αγρότες.

Εκθειάζοντας την κοινωνική επανάσταση και παραπέρα, όντας μια αντιεξουσιαστική οργάνωση που εμπνέεται από την κατάργηση της ταξικής κοινωνίας, η Γενική Ένωση Αναρχικών εξαρτάται κατά τον ίδιο τρόπο από τις δύο θεμελιώδεις τάξεις της κοινωνίας, τους εργάτες και αγρότες και κατ αυτόν τον τρόπο επιδιώκει την απελευθέρωση και των δύο αυτών τάξεων.

Όσον αφορά τα εργατικά συνδικάτα και τις επαναστατικές οργανώσεις των πόλεων, η Γενική Ένωση Αναρχικών θα πρέπει να αφιερώσει όλες τις προσπάθειές της στο να καταστεί ο μπροστάρης και θεωρητικός τους οδηγός.

Υιοθετεί τα ίδια καθήκοντα με αυτά των εκμεταλλευόμενων αγροτών. Παίζοντας τον ίδιο ρόλο με αυτό των επαναστατικών εργατικών συνδικάτων, η Ένωση αγωνίζεται για την πραγματοποίηση ενός δικτύου επαναστατικών αγροτικών οικονομικών οργανώσεων, ενός συγκεκριμένου δικτύου δηλαδή αγροτικών συνδικάτων βασισμένων σε αντιεξουσιαστικές αρχές.

Γεννημένη από την καρδιά των μαζών του εργαζόμενου λαού, η Γενική Ένωση πρέπει να πάρει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, φέρνοντας στο προσκήνιο και σε κάθε ευκαιρία το πνεύμα της οργάνωσης, της καρτερικότητας και της επίθεσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, τη θεωρητική και ιστορική της αποστολή στην κοινωνική επανάσταση του κόσμου της εργασίας και στο να γίνει η οργανωτική εμπροσθοφυλακή στην απελευθερωτική της διαδικασία.

Από την Ομάδα "Ντιέλο Τρούντα"

(Νέστορ Μάχνο, Ίντα Μετ, Πιότρ Αρσίνοφ, Βαλέβσκυ, Λίνσκυ)

1926


Back to Index

See also: Anarchist Platform


Source: Workers Solidarity Movement

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab