ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ" ΣΗΜΕΡΑ


Νέες ομάδες έχουν αναδυθεί στην Ανατολική Ευρώπη και στη Νότια Αμερική, με τις βασικές ιδέες της "Πλατφόρμας" να έχουν ξανά "εφευρεθεί" πριν ακόμα οι ομάδες αυτές ανακαλύψουν το ιστορικό αυτό κείμενο. Υπάρχουν τώρα αρκετές αναρχικές ομάδες και οργανώσεις που χρησιμοποιούν ως οργανωτικές μεθόδους τους μερικές από τις ιδέες της "Πλατφόρμας". Οι ομάδες και οργανώσεις αυτές είναι:

Η Auca-Socialismo Libertario και η Organisacion Socialista Libertaria (OSL, Ελευθεριακή Σοσιαλιστική Οργάνωση) από την Αργεντινή, η Juventudes Libertarias (Ελευθεριακή Νεολαία) από τη Βολιβία, η Federação Anarquista Gaúcha (FAG, Αναρχική Ομοσπονδία Gaucha), η Federação Anarquista Cabocla (FACA, Αναρχική Ομοσπονδία Cabocla) και η Luta Libertaria (Ελευθεριακός Αγώνας) από τη Βραζιλία, το Congreso de Unificacion Anarco-Comunista (CUAC, Κογκρέσο Ενοποίησης Αναρχοκομμουνιστών) από τη Χιλή, η Federación Anarquista Uruguaya (FAU, Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης) και η Federación Anarquista Cimarrón (OLC, Αναρχική Ομοσπονδία Cimarron) από την Ουρουγουάη, το Congreso Indigena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magon" (CIPO-RFM, Ιθαγενές Λαϊκό Κογκρέσο της Oaxaca "Ρικάρντο Φλόρες Μαχόν") από το Μεξικό, η Organizace Revolucnich Anarchistu-Solidarita (ORA-S, Οργάνωση Επαναστατών Αναρχικών-Αλληλεγγύη) από την Τσέχικη Δημοκρατία, η Alternative Libertaire (AL, Ελευθεριακή Εναλλαγή), η Réseau No Pasaran (Δίκτυο "Δεν Θα Περάσουν") και η Organisation Communiste Libertaire (OCL, Οργάνωση Ελευθεριακών Κομμουνιστών) από τη Γαλλία, το Workers Solidarity Movement (WSM, Κίνημα Εργατικής Αλληλεγγύης) από την Ιρλανδία, η Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA, Ομοσπονδία των Κομμουνιστών-Αναρχικών) από την Ιταλία, η Al Badil Al Taharouri από το Λίβανο, οι ομάδες Zabalaza και Bikisha Media Collective από τη Νότια Αφρική, η Organisation Socialiste Libertaire (OSL, Ελευθεριακή Σοσιαλιστική Οργάνωση) και Libertare Koordination FAUCH-OSL/BE (Συντονιστικό Ελευθεριακών) από την Ελβετία και η Northeastern Federation of Anarchist Communists (NEFAC, Βορειοανατολική Ομοσπονδία Αναρχικών Κομμουνιστών) η οποία συγκεντρώνει στους κόλπους της ομάδες από ΗΠΑ και Καναδά. (Να σημειώσουμε ότι όλες οι παραπάνω ομάδες και οργανώσεις συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο διεθνές αναρχικό συντονιστικό δίκτυο με τις αναρχοσυνδικαλιστικές και μη CNT από τη Γαλλία (που αποχώρησε από την "ορθόδοξη" αναρχοσυνδικαλιστική CNT/AIT και δρα ως ξεχωριστή οργάνωση), Confederazione Italiana di Base UNICOBAS (CIB-Unicobas) από την Ιταλία, Confedaracion General del Trabajo (CGT) από την Ισπανία, Red Libertaria Apoyo Mutuo (RLAM) από την Ισπανία και Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC, αναρχοσυνδικαλιστές) από τη Σουηδία. Το διεθνές δίκτυο αυτό ονομάζεται International Libertarian Solidarity (Διεθνής Ελευθεριακή Αλληλεγγύη). 

Δ.Τ.

Απρίλης 2003


On to ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Back to Index


Source: Federazione dei Comunisti Anarchici

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab