Na památku kronštadtské vzpoury

Nestor I. Machno


Sedmý březen je pochmurným dnem po všechny námezdně pracující „Svazu sovětských socialistických republik,“ kteří se ať již přímo či nepřímo zúčastnili událostí proběhnuvších onoho dne v Kronštadtu. Připomínka tohoto výročí je stejně bolestná i pro námezdně pracující všech ostatních zemí, protože vyvolává vzpomínky na to, co svobodní pracující a námořníci z Kronštadtu požadovali po svém Rudém vrahovi, „Ruské komunistické straně“ a její loutce, „sovětské“ vládě, zcela zaneprázdněné rdoušením ruské revoluce.

Kronštadt požadoval, aby tito nájemní zabijáci ve službách státu vrátili pracujícím měst i venkova vše, co jim právem patří, neboť právě pracující provedli revoluci. Povstalci z Kronštadtu trvali na praktickém uplatnění základů Říjnové revoluce.

„Svobodně volené sověty, svobodu slova pro dělníky i rolníky, anarchisty a levé esery.“

Ruská komunistická strana pohlížela na Kronštadt jako na jasné ohrožení svého mocenského monopolu v zemi a skrývaje svoji zbabělou tvář vraha pod maskou revolucionáře a přítele lidu, prohlásila svobodné námořníky a dělníky z Kronštadtu za kontrarevolucionáře a vyslala na ně desítky tisíc svých poslušných žalářníků a otroků: Čekisty, Kursanty (důstojnické kadety Rudé armády – pozn. Alexandre Skirda), členy Strany… aby zmasakrovali povstalce z Kronštadtu, statečné bojovníky a revolucionáře, jejichž jedinou vinou bylo pobouření nad lhaním a zbabělostí Ruské komunistické strany, která zadupala do země práva námezdně pracujících a revoluci.

V 6 hodin 45 minut ráno sedmého března 1921 byl na Kronštadt vypuštěn uragán dělostřelecké palby. Kronštadt se přirozeně a nevyhnutelně bránil. Bránil se nikoli jen ve jménu svých požadavků, ale i jménem ostatních námezdně pracujících, bojujících za svá revoluční práva, svévolně pošlapaná bolševickou vládou.

Ozvěna výstřelů z Kronštadtu se rozlehla celým zotročeným Ruskem, které bylo připraveno podpořit tento spravedlivý a hrdinský boj, ale naneštěstí již nebylo schopno tak učinit. Bylo odzbrojeno, neustále vykořisťováno a spoutáno trestnými oddíly Rudé armády a Čeky, speciálně vytvářenými, aby zlomily svobodného ducha a svobodnou vůli země.

Je těžké odhadnout ztráty kronštadtských povstalců a tupých mas vojáků Rudé armády, ale můžeme si být jisti, že dohromady se jednalo o více než deset tisíc mrtvých. Většinou to byli dělníci a rolníci, ti samí lidé, které Lžistrana zneužila k uchopení moci poté, co je podvedla příslibem lepší budoucnosti. Použila je výlučně ve prospěch svých stranických zájmů, aby rozšířila a upevnila svoji všemocnou nadvládu nad ekonomickým a politickým životem země.

Kronštadt bránil proti bolševické oligarchii to nejlepší z boje dělníků a rolníků za Ruskou revoluci. Z tohoto důvodu se oligarchové rozhodli lidi z Kronštadtu zlikvidovat, některé ihned po svém vítězství a zbytek v kobkách a kriminálech zděděných po carském a buržoazním režimu. Pokud pochopíte tato slova, 7. březen budete pokládat za vskutku nesmírně bolestné výročí pro námezdně pracující celého světa. Památka kronštadtských revolucionářů padlých v boji, i těch, kteří shnili zaživa v bolševických žalářích, tak sedmého března neožívá pouze pro ruské námezdně pracující. Nechci však zakončit tento článek v plačtivém tónu: kromě vzpomínkových akcí na sedmého března by námezdně pracující všech zemí měli pořádat na všech místech protestní shromáždění proti zvěrstvům páchaným Ruskou komunistickou stranou na revolučních dělnících a námořnících v Kronštadtu a požadovat propuštění těch, kteří do dnešního dne živoří v bolševických vězeních a jsou internováni v koncentračních táborech ve Finsku.

„Dělo truda“ 10, březen 1926, str. 3-4


Next Section

Index


Return to The Nestor Makhno Archive