Otevřený dopis španělským anarchistům

Nestor I. Machno


Drazí soudruzi Carbó a Pestaňo!

Vyřiďte přátelům a soudruhům a jejich prostřednictvím také všem španělským námezdně pracujícím moji podporu, aby se v právě zahájeném revolučním procesu nevytratila jejich rozhodnost a aby si pospíšili a sjednotili se na základě praktického programu, zformulovaného podle anarchistických zásad. Za žádnou cenu nesmí dojít ke zpomalení revolučního postupu mas. Právě naopak – musíte jim přispěchat na pomoc, aby donutily (když to jinak nepůjde, tak silou) dočasnou republikánskou vládu, která brání revolučnímu procesu, narušuje jeho průběh a vydává své absurdní dekrety, aby upustila od takového škodlivého jednání.

Španělští námezdně pracující – dělníci, rolníci a pracující inteligence – se musí sjednotit a projevit ohromné revoluční odhodlání, aby přivodili situaci, v níž se buržoazie již nemůže postavit proti zabírání půdy, obsazování továren a zcela svobodnému jednání – a taková situace se musí stávat stále rozšířenější a nezvratnou.

Je naprosto klíčové nešetřit silami a dovést španělské námezdně pracující k pochopení a porozumění tomuto postupu, že není možné nechat si podobnou příležitost proklouznout mezi prsty, zůstat nečinní a pouze vydávat nějaké brilantní, ale zcela neúčinné rezoluce. Byla by to předehra k tomu, že události začnou hrát do karet nepřátelům revoluce, dovolí jim chopit se iniciativy a poskytnou jim čas na vydechnutí, aby mohli následně zardousit probíhající revoluci.

Za tímto účelem potřebujeme svazek anarchistických sil, zvláště v podobě založení velkého rolnického svazu, který se federativně spojí s CNT a v jehož rámci bude pozice anarchismu neotřesitelná.

Je rovněž životně důležité, abyste pomohli námezdně pracujícím na místě ustavovat orgány ekonomické a sociální samosprávy – svobodné sověty – stejně jako ozbrojené oddíly na obranu revolučních sociálních opatření, která budou nepochybně provedena, jakmile si námezdně pracující uvědomí sami sebe a zpřetrhají všechna pouta se svou bývalou otrockou existencí. Pouze tak a pomocí široké sociální akce budou revoluční námezdně pracující schopni kout železo dokud je žhavé a zabránit pokusu zavést nový systém vykořisťování a odklonit revoluci z jejího kursu. Podle mne se FAI a CNT musí tímto problémem zabývat vážně a ve zmíněném smyslu, musí se spolehnout na své akční skupiny v každé vesnici a v každém městě a podobně se nesmí bát uchopit do svých rukou strategické, organizační a teoretické vedení hnutí námezdně pracujících. Budou se muset samozřejmě vystříhat jakéhokoli spojenectví obecně s politickými stranami a zvláště s bolševiky - "komunisty", protože si dokážu představit, že jejich španělská větev jsou jistě přičinliví žáci ruských vzorů. Oni je budou následovat ve stopách jezuity Lenina nebo dokonce i Stalina a nebudou se zdráhat přisvojovat si všechny revoluční výdobytky s cílem nastolit v zemi režim své strany. Následky známe z nechvalně proslulého ruského příkladu: umlčení všech svobodných revolučních tendencí a nezávislých organizací námezdně pracujících. Oni se už vidí, jak sami drží moc výlučně ve svých rukou a jsou v pozici, aby mohli manipulovat všemi revolučními právy a svobodami. Nevyhnutelně tedy zradí své spojence a samotnou věc revoluce.

Španělská revoluce je věcí námezdně pracujících celého světa a během ní v žádném případě nesmí dojít k jakékoli dohodě se stranou, která by ve jménu své diktatury nad zemí neváhala ani vteřinu, zradila námezdně pracující, vztáhla ruku na jejich revoluční výdobytky a vynořila se jako strana nejhorších despotů a nepřátel svobod a práv lidu.

Musíte být ušetřeni opakování ruského příkladu. Ať katastrofa bolševického komunismu nikdy nezapustí kořeny v revoluční půdě Španělska!

Ať žije svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence celého Španělska!

Ať žije španělská revoluce a směřuje k novému světu plnému anarchistických výdobytků, získaných ve jménu anarchismu!

S bratrskými upřímnými pozdravy,

 Nestor Machno

29. dubna 1931

„Probužděnije“ 23-27, červen-říjen 1932, str. 77-78


Next Section

Index


Return to The Nestor Makhno Archive